Privacybeleid

LEMAN PLUS S.L. (in het vervolg LEMAN) garandeert in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, via zijn web een gepast en coherent beschermingsniveau van fysieke personen met betrekking tot hun persoonsgegevens, die door het bedrijf worden verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) en de Orgaanwet 3/2018 op gegevensbescherming en de garantie van digitale rechten.

LEMAN sverwerkt persoonsgegevens uitsluitend met volledige verantwoordelijkheid en loyaal, en in overeenstemming met de rechtsgrondslagen die de verwerking zijn rechtmatigheid verlenen.

Hieronder volgt aanvullende en uitgebreidere informatie met betrekking tot specifieke verwerkingen, die via uw website worden gedaan:

Verwerkingsverantwoordelijke

Identiteit: LEMAN PLUS S.L.
Fiscaal identificatienummer (CIF): B66393810
Postadres: Avenida de Saboya, 38110, Saint-Clair-de-la-Tour, Francia
E-mail: espana@leman-sa.com

Doeleinde van gegevensverwerking, rechtvaardiging van verwerking en bewaring

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

路 Afhandeling van uw informatieverzoeken via ons formulier en/of e-mailcontactadres, gelegitimeerd door uw toestemming die u verleent door contact met ons op te nemen (art. 6. 1.a. AVG).
路 Uw kandidatuur en opname in de vacaturebank van het bedrijf, gelegitimeerd door uw toestemming die u verleent door contact met ons op te nemen (art. 6. 1.a. AVG).
路 Relaties onderhouden met onze klanten voor het verkoopbeheer van onze producten, gelegitimeerd door de contractuele verbintenis die wordt opgesteld (art. 6.1.b. AVG).
路 Uw inschrijving als gebruiker van onze newsletter beheren en u commerci毛le berichten sturen die met onze producten te maken hebben, gelegitimeerd door uw toestemming die u verleent door contact met ons op te nemen (art. 6. 1.a. AVG) en het rechtmatig belang (art. 6.1.f. AVG).

De gegevens worden bewaard zolang het doeleinde waarvoor ze werden verzameld bestaat, of tot aan het moment waarop ons wordt verteld dat u geen deel meer wilt uitmaken van ons gegevensbestand. Ook worden ze bewaard totdat er verantwoordelijkheid uit kan worden afgeleid of omwille van een wettelijke verplichting.

Ontvangers van uw gegevens

Uw gegevens worden in geen enkel geval aan derden doorgegeven behalve wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Rechten van de belanghebbende

Als gebruiker van onze website hebt u recht:

路 Op toegang, rectificatie of verzoek tot verwijdering van gegevens op het moment waarop u vindt dat deze niet noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.
路 Op beperking van verwerking of verzoek tot overdraagbaarheid van uw gegevens. In beide gevallen bewaren wij de strikt noodzakelijke gegevens om klachten in behandeling te kunnen nemen.
路 Om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen, dient u met ons contact op te nemen via ons e-mailadres espana@leman-sa.com, met een kopie van uw identiteit in de bijlage, of als u van mening bent dat uw rechten inzake gegevensbescherming zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming (www.aepd.es).

Your Name *

Your Email *

Your message